من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی احمدی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۶

شیرینی فروشی احمدی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی احمدی

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۶۶۸۸
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، مقابل هتل پیروزی
http://manoshahr.ir/ahmadi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی احمدی

مشخصات - امکانات