من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی طوبی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۰

شیرینی فروشی طوبی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی طوبی

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۵۵۹۳
اصفهان ، اتوبان شهید چمران ، خیابان شاهد ، پلاک ۲۵۷
http://manoshahr.ir/tooba
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی طوبی

مشخصات - امکانات