من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی پوپک اصفهان | من و شهر
۰ ۸۵۹

شیرینی فروشی پوپک

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی پوپک

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۱۳۶۲
اصفهان ، خیابان زینبیه ، سه راه فاطمیه
http://manoshahr.ir/poopak
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی پوپک

مشخصات - امکانات