من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی شیرینک اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۳

شیرینی فروشی شیرینک

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی شیرینک

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۲۳۵
اصفهان ، خیابان چهارباغ اول ، بوستان ملت
http://manoshahr.ir/shirinak
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی شیرینک

مشخصات - امکانات