من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی نیلوفر اصفهان | من و شهر
۱ ۰

شیرینی فروشی نیلوفر

من و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی نیلوفر

۰۳۱ ۳۳۳۱ ۸۶۶۶
اصفهان ، خیابان شریف ، رهنان ، جنب پزش ماکارون
http://manoshahr.ir/niloofar
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی نیلوفر

مشخصات - امکانات