من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی آختامار اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۹۳

شیرینی فروشی آختامار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی آختامار

۳۶۲۴۱۴۴۰
اصفهان ، میدان جلفا ، شیرینی سرای آختامار
http://manoshahr.ir/akhtamar
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی آختامار

مشخصات - امکانات