من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > سرویس مدارس > سرویس مدرسه رها گشت اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۵۶

سرویس مدرسه رها گشت اصفهان

سرویس مدرسهمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

ماساژ شمع
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۹:۱۱:۴۱
۹۰
%۲۵ تخفیف فیتنس السا
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۱
۲۰۰
%15 تخفیف کار با دستگاه(بدنسازی) بانوان
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۹:۱۱:۴۱
۱۰۰
%۲۰ تخفیف لیزر شکم
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۹:۱۱:۴۱
۱۳۰
فیتنس بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۱
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۹:۱۱:۴۱
۲۰۰

اطلاعات تماس سرویس مدرسه رها گشت اصفهان

۰۳۱ ۳۵۷۶ ۴۵۰۲
اصفهان ، پل وحید ، حد فاصل پل و باغ دریاچه ، مجتمع تجاری امین ، طبقه ۳

مشخصات عمومی

بتاهای جدید

%۱۵ تخفیف فت برن باشگاه انرژی پلاس
15%
۹۹,۰۰۰ ت
۸۴,۱۵۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۰
۱۳۰
%20 تخفیف TRX باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
20%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۰
۷۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۰
۹۰
%25 تخفیف رنگ مو بلند
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۰
۱۱۰
%30 تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
30%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۸:۱۱:۴۰
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۹۸,۰۰۰ ت
۱۶۸,۳۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۹:۱۱:۴۰
۱۷۰