من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > باربری صحرا بار اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۷۵

باربری صحرا بار

من و شهرمن و شهرمن و شهرباربری

اطلاعات تماس باربری صحرا بار

۰۳۱۳۸۷۸۲۴۶۳
اصفهان ، پایانه شرق اصفهان ، غرفه ۲۲
http://manoshahr.ir/sahra-bar
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باربری صحرا بار

خدمات
زمینه فعالیت
گستره فعالیت باربری