من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > باربری اصفهان بار اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۷۳

باربری اصفهان بار

من و شهرمن و شهرباربریمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس باربری اصفهان بار

۰۳۱ ۳۸۷۸ ۲۴۰۲
اصفهان ، پایانه شرق ، غرفه ۲۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باربری اصفهان بار

گستره فعالیت باربری
زمینه فعالیت
خدمات

بتاهای جدید

%۲۵ تخفیف شکم پهلو باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
25%
۹۵,۰۰۰ ت
۷۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۷:۱۸:۵۵
۷۰
تناسب اندام با باروسل (بانوان)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۷:۱۸:۵۵
۶۰
%75 تخفیف ورودی پینت بال
75%
۱۵,۰۰۰ ت
۳,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۷:۱۸:۵۵
۱۰۰
آموزش کاراته بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۷:۱۸:۵۵
۹۰
72 جلسه بدنسازی باشگاه خاقانی
16%
۷۵۰,۰۰۰ ت
۶۳۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۷:۱۸:۵۵
۵۵
%۱2 تخفیف بازی و خلاقیت کودکان
12%
۱۹۵,۰۰۰ ت
۱۷۱,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۷:۱۸:۵۵
۱۱۰