من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > پیک موتوری صبا مشیر اصفهان | من و شهر
۰ ۷۳۲

پیک موتوری صبا مشیر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%11 تخفیف TRX باشگاه زیتون
11%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۵۱,۳۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ایروبیک بانوان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ایروبیک قهرمانان شهر(بانوان)
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
%20 تخفیف بادی ریتم
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰

اطلاعات تماس پیک موتوری صبا مشیر

۰۳۱ ۳۲۲۳ ۶۶۲۴
اصفهان ، خیابان هاتف ، جنب مشیر ، مقابل حمام قائلی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات پیک موتوری صبا مشیر

ملاحظات
خدمات و امکانات

بتاهای جدید

آموزش خصوصی شنا
20%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۵۵
12 جلسه بدنسازی باشگاه خاقانی
8%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱۹
۵۵
%40 تخفیف بادکش گرم
40%
۶۰,۰۰۰ ت
۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
سینما اختصاصی با فیلم  انتخابی
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۱۲۵,۰۰۰ ت
۱۰۶,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰
بازی ps4 pro (یک ساعت)
20%
۱۲,۰۰۰ ت
۹,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱۹
۱۰۰