من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > پیک موتوری پیک گلدیس اصفهان | من و شهر
۰ ۶۹۴

پیک موتوری پیک گلدیس

اطلاعات تماس پیک موتوری پیک گلدیس

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۰۳۰۷
اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، پلاک ۴۰
http://manoshahr.ir/peyk-e-goldis
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات پیک موتوری پیک گلدیس

ملاحظات
خدمات و امکانات