من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > اتوبار بیست(معراج) اصفهان | من و شهر
۰ ۴۵۴

اتوبار بیست(معراج)

من و شهرمن و شهراتوبارمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس اتوبار بیست(معراج)

۰۳۱ ۳۴۲۰ ۲۰۲۰
اصفهان ، ملک شهر ، بهارستان غربی ، تقاطع اول
http://manoshahr.ir/beist
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات اتوبار بیست(معراج)

گستره فعالیت باربری
زمینه فعالیت
امکانات-خدمات