من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > باربری آذر ماشین اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۳۶

باربری آذر ماشین

من و شهرمن و شهرباربریمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس باربری آذر ماشین

۰۳۱ ۳۳۸۶ ۳۵۳۶
اصفهان ، شاهپور جدید ، پایانه امیرکبیر، غرفه ۱

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باربری آذر ماشین

زمینه فعالیت
گستره فعالیت باربری
خدمات

بتاهای جدید

%3۵ تخفیف رنگ مو بلند
35%
۸۵,۰۰۰ ت
۵۵,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲۰:۱۵:۷
۱۱۰
%۲0 تخفیف بازی هیجانی کینکت
20%
۱۶,۰۰۰ ت
۱۲,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲۰:۱۵:۷
۹۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۱ روز + ۲۰:۱۵:۷
۸۰
12 جلسه TRXبانوان(روزهای فرد:18 الی 19)
15%
۲۶۰,۰۰۰ ت
۲۲۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۲۰:۱۵:۷
۷۰
%25 تخفیف بازی بیلیارد
25%
۱۳,۰۰۰ ت
۹,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲۰:۱۵:۷
۱۵۰
۱۲ جلسه ایروبیک بانوان
13%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۲۰:۱۵:۷
۱۳۰