من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > تاکسی تلفنی سفر دشت سپاهان اصفهان | من و شهر
۰ ۷۲۴

تاکسی تلفنی سفر دشت سپاهان

تاکسی تلفنی

اطلاعات تماس تاکسی تلفنی سفر دشت سپاهان

۰۳۱ ۳۷۷۶ ۳۰۳۰
اصفهان ، ابتدای قائمیه ، مقابل دبیرستان ، تاکسی تلفنی سفر دشت سپاهان
http://manoshahr.ir/safar-dasht-e-sepahan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تاکسی تلفنی سفر دشت سپاهان

امکانات-خدمات
محدودیت