من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > تاکسی تلفنی صبا امید زاینده رود اصفهان | من و شهر
۰ ۸۶۹

تاکسی تلفنی صبا امید زاینده رود

تاکسی تلفنیمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تاکسی تلفنی صبا امید زاینده رود

۰۳۱ ۳۷۷۵ ۰۴۰۴
اصفهان ، خیابان امیر حمزه ، مجتمع تجاری امیریه ، تاکسی تلفنی صبا امید زاینده رود اصفهان
http://manoshahr.ir/saba-omid-zayanderood
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تاکسی تلفنی صبا امید زاینده رود

Icon
محدودیت
Icon
امکانات-خدمات