من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر > استخر ساحل اصفهان (استخر جی) | من و شهر
۱ ۰

استخر ساحل (جی)

استخر ساحل اصفهان (استخر جی) استخر ساحل اصفهان (استخر جی)

اطلاعات تماس استخر ساحل (جی)

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۴۴۴۲
اصفهان ،خیابان جی، نبش خیابان پروین ،استخر ساحل (جی)
www.jsahel.ir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر ساحل (جی)

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر

لیست قیمت استخر ساحل (جی)

تعرفه آموزش
لیست قیمت اشتراک
برنامه سانس های آزاد استخر ساحل اصفهان