من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر > استخر فرهنگیان هاتف اصفهان | من و شهر
۰ ۴۲۳۳

استخر فرهنگیان هاتف

استخر فرهنگیان هاتف اصفهاناستخر فرهنگیان هاتف اصفهاناستخر فرهنگیان هاتف اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

مجموعه های تخفیف دار

اطلاعات تماس استخر فرهنگیان هاتف

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۱۰۶۲
اصفهان ،میدان قدس‌ (طوقچی) ،کوچه ی علی ابن سهل ،استخر فرهنگیان هاتف اصفهان ،استخر فرهنگیان هاتف
http://manoshahr.ir/farhangian_hatef
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر فرهنگیان هاتف

تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر
مشخصات عمومی

لیست قیمت استخر فرهنگیان هاتف

تعرفه آموزش

برنامه سانس های آزاد استخر فرهنگیان هاتف اصفهان