من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > پیست > پیست دو میدانی نقش جهان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۱۶

پیست دو میدانی مجموعه نقش جهان

پیست دو میدانی نقش جهان اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس پیست دو میدانی مجموعه نقش جهان

۰۳۱ ۳۴۵۲ ۵۶۵۸
اصفهان ، خیابان کاوه ، بلوار فرزانگان ، خیابان ورزشگاه نقش جهان ، پیست دو میدانی نقش جهان
http://manoshahr.ir/naghsh-e-jahan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات پیست دو میدانی مجموعه نقش جهان

مشخصات-امکانات پیست