من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > پیست > پیست دو میدانی مجموعه انقلاب اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۵۹

پیست دو میدانی مجموعه انقلاب

پیست دو میدانی انقلاب اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس پیست دو میدانی مجموعه انقلاب

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۶۰۸۰
اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اصفهان ، پیست دو میدانی مجموعه انقلاب
http://manoshahr.ir/enghelab
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات