من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهان | من و شهر
۰ ۹۷۹۳

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانباشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان اصفهانمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

۰۹۱۳ ۱۱۳ ۳۴۱۷
۰۳۱ ۳۴۴۲ ۱۸۱۶
اصفهان خانه اصفهان، خیابان گلخانه، به سمت ملک شهر ،بعد از ۵ طبقه ،پلاک ۱۴۶،باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان(کودک من)
http://manoshahr.ir/ranginkaman
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

تأسیسات
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
مشخصات عمومی

لیست قیمت باشگاه اختصاصی ورزشی کودکان رنگین کمان (کودک من)

لیست قیمت اشتراک