من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۸۸

سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۱۷۱۷
اصفهان ، بلوار شهدای صفه ، روبروی فروشگاه اتکا ، مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن
http://manoshahr.ir/۲۲-bahman-complex-archery
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تیراندازی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

Icon
مشخصات-امکانات