من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۴

سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهان

اطلاعات تماس سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

۰۳۱ ۴۵۴۰ ۱۱۵۲
اصفهان ، دستگرد برخوار ، گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، مجموعه ورزشی تفریحی پردیس
www.pardiscitysport.com
parsian@yahoo.com

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

امکانات سالن رزمی
خدمات سالن رزمی
مشخصات عمومی
تأسیسات

لیست قیمت سالن رزمی مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

لیست قیمت اشتراک