من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه فیتنس مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۹۲

سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

باشگاه فیتنس مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید ۱۲۳

12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۶۰
12 جلسه زومبا
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۲۲۰

اطلاعات تماس سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

۰۳۱ ۴۵۴۰ ۱۱۵۲
اصفهان ، دستگرد برخوار ، خیابان گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، مجموعه ورزشی تفریحی پردیس

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

تأسیسات
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
مشخصات عمومی

بتاهای جدید

12 جلسه ایروبیک شاد بانوان
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۲۰
ایروبیک شاد بانوان
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی با مربی و برنامه
18%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۴۹۲,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۲۲۰
%۲0 تخفیف پیلاتس باشگاه بانوی آفتاب
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۱ روز + ۱۳:۲۸:۵۰
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۲۸۵,۰۰۰ ت
۲۴۲,۲۵۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۸۰
بادی ریتم بانوان باشگاه فرشتگان
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۲:۲۸:۵۰
۱۶۰