من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه فیتنس مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۹۱

سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

باشگاه فیتنس مجموعه ورزشی پردیس - دستگرد برخوار - اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

۰۳۱ ۴۵۴۰ ۱۱۵۲
اصفهان ، دستگرد برخوار ، خیابان گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، مجموعه ورزشی تفریحی پردیس
www.pardiscitysport.com
parsian@yahoo.com

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن فیتنس مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

تأسیسات
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
مشخصات عمومی