من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ارغوان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۳۰

سالن چند منظوره ارغوان

اطلاعات تماس سالن چند منظوره ارغوان

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۳۵۵۴
۰۳۱ ۳۵۶۸ ۴۴۸۷
اصفهان ، اتوبان شهید چمران ، ابتدای خیابان آل محمد ، مجموعه ورزشی ارغوان
http://manoshahr.ir/arghavan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن چند منظوره ارغوان

خدمات-امکانات سالن چند منظوره
مشخصات