من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > زمین چمن شرکت آب منطقه ای اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۸۷

زمین چمن آب منطقه ای

زمین چمن شرکت آب منطقه ای اصفهانزمین چمن شرکت آب منطقه ای اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس زمین چمن آب منطقه ای

۰۹۱۳ ۵۹۵ ۵۰۸۷
۰۳۱ ۳۲۶۱ ۰۶۳۴
۰۳۱ ۳۲۶۱ ۰۶۲۱
اصفهان،خیابان سلمان فارسی (مشتاق سوم) ،بعد از پل شهرستان ،مقابل دانشگاه پیام نور ،مجموعه ورزشی (ورزشگاه) آب منطقه ای اصفهان ،زمین چمن آب منطقه ای
http://manoshahr.ir/aab-mantaghei-۲
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات زمین چمن آب منطقه ای

Icon
مشخصات عمومی
Icon
خدمات
Icon
امکانات
Icon
تاسیسات