من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۸۷

سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس

سالن تنیس مجموعه  ورزشی پردیسسالن تنیس مجموعه  ورزشی پردیسسالن تنیس مجموعه  ورزشی پردیس

اطلاعات تماس سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس

۰۹۱۳ ۳۰۹ ۱۹۵۱
اصفهان ،اتوبان شهید میثمی، کندرو ی شهید مفتح ،جنب بازار روز ولی عصر ،سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس
http://manoshahr.ir/pardis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن تنیس مجموعه ورزشی پردیس

تعرفه آموزش