من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۱۸

سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۹۸۰
۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۱۱۱
اصفهان ، خیابان سعادت آباد ، روبروی مقبره بانو امین ، باشگاه تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین
http://manoshahr.ir/amin-table-tennis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی امین

لیست قیمت اشتراک