من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه تنیس روی میز مجموعه ورزشی کوثر اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۹۹

سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی کوثر

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی کوثر

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۹۵۹۳
اصفهان ، خیابان نشاط ، کوچه بیت الحسین ، مجموعه ورزشی کوثر ، باشگاه تنیس روی میز مجموعه ورزشی کوثر
http://manoshahr.ir/kowsar-table-tennis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی کوثر

مشخصات-امکانات