من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه تنیس روی میز آزادی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۱

سالن تنیس روی میز آزادی

باشگاه تنیس روی میز آزادی اصفهانباشگاه تنیس روی میز آزادی اصفهان

اطلاعات تماس سالن تنیس روی میز آزادی

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۲۶۵۶
اصفهان ، خیابان هشت هشت ، جنب اداره آموزش و پرورش ، باشگاه تنیس روی میز آزادی
http://manoshahr.ir/azadi-table-tennis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تنیس روی میز آزادی

مشخصات-امکانات