من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > خانه تنیس روی میز اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۹۶

خانه تنیس روی میز اصفهان

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه تنیس روی میز اصفهان

۰۳۱ ۳۴۳۹ ۳۳۶۶
اصفهان ، خیابان رزمندگان ، خیابان بنفشه جنوبی ، کوچه میخک ، خانه تنیس روی میز اصفهان
http://manoshahr.ir/table-tennis-home
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه تنیس روی میز اصفهان

مشخصات-امکانات

لیست قیمت خانه تنیس روی میز اصفهان

لیست قیمت اشتراک