من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > خانه اسکیت - شعبه مرداویج - اصفهان | من و شهر
۰ ۳۵۲۸

خانه اسکیت | شعبه مرداویج

خانه اسکیت اصفهان، شعبه مرداویجمن و شهرخانه اسکیت اصفهان، شعبه مرداویجخانه اسکیت اصفهان، شعبه مرداویجخانه اسکیت اصفهان، شعبه مرداویجخانه اسکیت اصفهان، شعبه مرداویج

اطلاعات تماس خانه اسکیت | شعبه مرداویج

۰۹۱۳ ۰۹۴ ۲۱۱۶
۰۳۱ ۳۶۷۰ ۲۲۴۰
اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان شیخ کلینی ، مجموعه ورزشی پرواز ، جنب زمین تنیس ، خانه اسکیت مرداویج
http://manoshahr.ir/skate-house-۱
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه اسکیت | شعبه مرداویج

مشخصات-امکانات

لیست قیمت خانه اسکیت | شعبه مرداویج

شعبات