من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان | من و شهر
۰ ۵۳۳۶

آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

آموزش ماساژ آقایان و بانوان

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۶۰۰۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۶۰۰,۰۰۰ ت

ماساژ پا

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

مانیکور

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پدیکور

۷۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی پا

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی دست

۹۶ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۴ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ کودک

۲۲۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ پرفورمنس

۱۶۹ خرید
پرداخت تنها ۸۴۰۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۸۴,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی نرمال

۱۳۸ خرید
پرداخت تنها ۱۵۰۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۱۵۰,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی دیپ

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ روسی

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ دیپ تیشو

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ تایلندی سنتی

۲۰۶ خرید
پرداخت تنها ۱۷۴۰۰۰ تومان بجای ۲۹۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۲۹۰,۰۰۰ ت ۱۷۴,۰۰۰ ت

ماساژ کره گیاهی

۹۳ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ شمع

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ کمپرس گیاهی

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۷ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شیر و عسل

۱۴۰ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۰ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ سنگ داغ

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شکلات داغ

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۲۲۸۰۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۲۲۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۷:۴۴:۱۱
۹۰
25 % تخفیف ماساژ لاغری
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۳۰
ضدعفونی کننده (100 سی سی)
10%
۱۹,۰۰۰ ت
۱۷,۱۰۰ ت
۲ ماه و ۶۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۲۰۰۰
لیزر موهای زائد
15%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۳۲۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۲۵۰
ماساژ دیپ تیشو
40%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۰۰
25 % تخفیف ماساژ با سنگ
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۵۰
مانیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰
پارافین تراپی پا
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰
آموزش سماع
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۷۰
آموزش سویینگ یوگا
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

۰۹۱۰ ۵۸۸۳۸۴۶
۰۹۱۳ ۰۳۸۳۸۴۶
۰۳۱ ۹۵۰۲۳۸۴۶
اصفهان ،دروازه دولت، ارگ عظیم جهان نما، آسانسور ۶، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

خدمات و امکانات آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

مشخصات عمومی
خدمات سالن ماساژ
امکانات سالن ماساژ
تأسیسات

تعرفه خدمات آموزش آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

نیمه خصوصی
خصوصی تک نفره
عمومی
مدارک مورد نیاز

بتاهای جدید

%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۷:۴۴:۱۱
۹۰
ماساژ شکلات داغ
40%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۲۲۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰
ماساژ پرفورمنس
40%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۸۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۸۰
مانیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰
ضدعفونی کننده دست
10%
۳۸,۵۰۰ ت
۳۴,۶۵۰ ت
۲ ماه و ۶۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۲۰۰۰
آموزش تکمیلی یوگا(نیمه خصوصی)
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۵۰
25 % تخفیف ماساژ درمانی
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۲۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۸۰
سونای نمک درمانی داغ
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۱۳۰
لیزر موهای زائد
15%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۳۲۳,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۳۰ روز + ۷:۴۴:۱۱
۲۵۰