من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان | من و شهر
۰ ۵۰۶۳

آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

ماساژ پا

۸۸ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

مانیکور

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پدیکور

۶۲ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی پا

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی دست

۸۱ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ کودک

۲۱۲ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۳۸ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ پرفورمنس

۱۵۹ خرید
پرداخت تنها ۸۴۰۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۸۴,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی نرمال

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۱۵۰۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۱۵۰,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی دیپ

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ روسی

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ دیپ تیشو

۶۵ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۳۵ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ تایلندی سنتی

۱۹۶ خرید
پرداخت تنها ۱۷۴۰۰۰ تومان بجای ۲۹۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۴ عدد
۲۹۰,۰۰۰ ت ۱۷۴,۰۰۰ ت

ماساژ کره گیاهی

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۳۳ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ شمع

۷۲ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ کمپرس گیاهی

۱۳۱ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۹ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شیر و عسل

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ سنگ داغ

۸۴ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۶ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شکلات داغ

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۸۰۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۲۲۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

مانیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۲۰
%35 تخفیف ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۳ روز + ۲۱:۱۳:۳۶
۱۳۰
محلول ارگانیک بخور آب سرد
25%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۲۱:۱۳:۳۶
۳۰۰
ماساژ تایلندی سنتی
40%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۱۷۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۲۲۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۲۱:۱۳:۳۶
۹۰
پارافین تراپی دست
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۰۰
سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۱۰
ماساژ سوئدی دیپ
40%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۴۰
پدیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۸۰
ماساژ شکلات داغ
40%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۲۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۲۰

اطلاعات تماس آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

۰۹۱۰ ۵۸۸۳۸۴۶
۰۹۱۳ ۰۳۸۳۸۴۶
۰۳۱ ۹۵۰۲۳۸۴۶
اصفهان ،دروازه دولت، ارگ عظیم جهان نما، آسانسور ۶، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

خدمات و امکانات آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

مشخصات عمومی
خدمات سالن ماساژ
امکانات سالن ماساژ
تأسیسات

تعرفه خدمات آموزش آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

نیمه خصوصی
خصوصی تک نفره
عمومی
مدارک مورد نیاز

بتاهای جدید

ماساژ سوئدی دیپ
40%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۴۰
سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۱۰
ماساژ پا
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۲۰
ماساژ تایلندی سنتی
40%
۲۹۰,۰۰۰ ت
۱۷۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۲۲۰
ماساژ شیر و عسل
40%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۵۰
ماساژ کره گیاهی
40%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۱۰
پدیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۸۰
ماساژ دیپ تیشو
40%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۰۰
ماساژ سنگ داغ
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۲:۱۳:۳۶
۱۱۰
%40 تخفیف بادکش گرم
40%
۶۰,۰۰۰ ت
۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۲۱:۱۳:۳۶
۱۰۰