من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان | من و شهر
۰ ۵۲۰۸

آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

آموزش ماساژ آقایان و بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۶۰۰۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت ۶۰۰,۰۰۰ ت

ماساژ پا

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

مانیکور

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پدیکور

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی پا

۱۰۶ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

پارافین تراپی دست

۹۲ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۸ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ کودک

۲۲۳ خرید
پرداخت تنها ۷۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۷۲,۰۰۰ ت

ماساژ پرفورمنس

۱۶۵ خرید
پرداخت تنها ۸۴۰۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۵ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۸۴,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی نرمال

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۱۵۰۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۱۵۰,۰۰۰ ت

ماساژ سوئدی دیپ

۱۲۷ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ روسی

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ دیپ تیشو

۸۱ خرید
پرداخت تنها ۱۶۸۰۰۰ تومان بجای ۲۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۸۰,۰۰۰ ت ۱۶۸,۰۰۰ ت

ماساژ تایلندی سنتی

۲۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۴۰۰۰ تومان بجای ۲۹۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۲۹۰,۰۰۰ ت ۱۷۴,۰۰۰ ت

ماساژ کره گیاهی

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ شمع

۷۷ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ کمپرس گیاهی

۱۳۱ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۹ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شیر و عسل

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۲۰۰۰ تومان بجای ۳۷۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۳۷۰,۰۰۰ ت ۲۲۲,۰۰۰ ت

ماساژ سنگ داغ

۹۶ خرید
پرداخت تنها ۲۱۶۰۰۰ تومان بجای ۳۶۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۳۶۰,۰۰۰ ت ۲۱۶,۰۰۰ ت

ماساژ شکلات داغ

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۸۰۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۲۲۸,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

ضدعفونی کننده دست
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۰۰۰
ماساژ شیر و عسل
40%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۵۰
ماساژ لاغری ( بانوان)
10%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۷,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۹ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
پارافین تراپی دست
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۰۰
ماساژ کودک
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۲۵۰
ماساژ درمانی( بانوان)
10%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۹ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
ماساژ سنگ داغ
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۱۰
25 % تخفیف ماساژ درمانی
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
ماساژ شکلات داغ
40%
۳۸۰,۰۰۰ ت
۲۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
ماساژ شمع
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۹۰

اطلاعات تماس آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

۰۹۱۰ ۵۸۸۳۸۴۶
۰۹۱۳ ۰۳۸۳۸۴۶
۰۳۱ ۹۵۰۲۳۸۴۶
اصفهان ،دروازه دولت، ارگ عظیم جهان نما، آسانسور ۶، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

خدمات و امکانات آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

مشخصات عمومی
خدمات سالن ماساژ
امکانات سالن ماساژ
تأسیسات

تعرفه خدمات آموزش آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

نیمه خصوصی
خصوصی تک نفره
عمومی
مدارک مورد نیاز

بتاهای جدید

%35 تخفیف ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۳۰
آموزش ماساژ
40%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
آموزش مقدماتی یوگا(نیمه خصوصی)
12%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۴۶,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۲۲۰
ماساژ سنگ داغ
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۱۰
مانیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
آموزش تکمیلی یوگا(نیمه خصوصی)
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۵۰
ماساژ سوئدی نرمال
40%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۵۰
ماساژ شمع
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۹۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۱۲۰
تزریق ژل زیبایی
15%
۶۵۰,۰۰۰ ت
۵۵۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۵ روز + -۱:۲۷:۱۰
۲۵۰