من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن رزمی > باشگاه رزمی پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۷۶۲۳

سالن رزمی پیروزی

من و شهرباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهان
نمایش عکس

چربی سوزی بانوان

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

شافل(رقص پا) بانوان

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

ایروبیک بانوان

۶۷ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

پیلاتس بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

بادی ریتم بانوان

۹۷ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

ژیمناستیک بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۰۴,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

%20 تخفیف لیزر فول بادی
20%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۱۰
۲۲۰
%20 تخفیف مراقبت از کودک
25%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۳ روز + ۱۸:۵۳:۱۰
۲۱۰
%۱۵ تخفیف کار با دستگاه(بدنسازی) بانوان
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۱۰
۱۰۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه جهان نما
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۱۰
۱۶۰
%40 تخفیف بادکش گرم
40%
۶۰,۰۰۰ ت
۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۷:۵۳:۱۰
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
25%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۱۰
۳۰۰

اطلاعات تماس سالن رزمی پیروزی

۰۹۱۳۸۰۱۵۸۴۲
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۷۸۲
اصفهان، خیابان جی ،ابتدای خیابان لاهور، باشگاه پیروزی باشگاه انرژی مرکزی(انتهای سمت راست ورزشگاه)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن رزمی پیروزی

تأسیسات
امکانات سالن رزمی
خدمات
مشخصات عمومی

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
25%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۹
۳۰۰
25 % تخفیف باشگاه بدنسازی تن پویان پنج رمضان
22%
۱۹۰,۰۰۰ ت
۱۴۸,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۹
۳۰۰
%12 تخفیف بدنسازی آقایان
12%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۹
۱۴۰
ماساژ کره گیاهی
40%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۲۲۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۱۸:۵۳:۹
۱۱۰
کیک بوکسینگ
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۷:۵۳:۹
۱۳۰
%۱۵ تخفیف مارشال فرم باشگاه انرژی پلاس
15%
۹۹,۰۰۰ ت
۸۴,۱۵۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۷:۵۳:۹
۱۲۰