من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی سروش اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۸۷

سالن بدنسازی سروش

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرباشگاه بدنسازی سروش اصفهانباشگاه بدنسازی سروش اصفهان
نمایش عکس

%۱۵ تخفیف پیلاتس بانوان

۳۷ خرید
پرداخت تنها ۶۸۰۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۳ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۸,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ایروبیک بانوان

۳۸ خرید
پرداخت تنها ۸۵۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۲ عدد
۱۰۰,۰۰۰ ت ۸۵,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف بادی ریتم بانوان

۴۲ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۸ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف بدنسازی آقایان

۳۳ خرید
پرداخت تنها ۸۵۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۷ عدد
۱۰۰,۰۰۰ ت ۸۵,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف بدنسازی بانوان

۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۷۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف چربی سوزی بانوان
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۵۰
%20 تخفیف پیلاتس
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%20 تخفیف بادی ریتم
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%20 تخفیف ژیمناستیک بانوان
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%15 تخفیف بدنسازی 6 روز هفته
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%15 تخفیف بدنسازی 3 روز هفته
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی سروش

۰۹۱۳ ۱۸۸ ۶۴۲۳
۰۳۱ ۳۲۲۹ ۴۴۶۱
اصفهان ، خیابان سروش، چهارراه عسگریه ،نبش کوی مهدیه ، باشگاه بدنسازی سروش

خدمات و امکانات سالن بدنسازی سروش

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی سروش

تعرفه خدمات
توضیحات:

لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی سروش (ایروبیک، ماساژ و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی سروش

تجهیزات

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف چربی سوزی بانوان
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۵۰
%۱۵ تخفیف بادی ریتم بانوان
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%12 تخفیف بدنسازی آقایان
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
11%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۷,۹۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ماساژ آقایان
15%
۹۵,۰۰۰ ت
۸۰,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۱۸:۱
۱۰۰