من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > پایگاه قهرمانی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۸۷۴

پایگاه قهرمانی اصفهان

پایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهان

اطلاعات تماس پایگاه قهرمانی اصفهان

۰۹۱۳ ۱۹۴ ۰۱۵۹
۰۳۱ ۳۶۷۳ ۴۵۷۹
اصفهان ،انتهای خیابان هزارجریب ،کوی امام جعفر صادق ، پایگاه قهرمانی اصفهان
http://manoshahr.ir/isfahan-champion-sport-center
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات پایگاه قهرمانی اصفهان

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

لیست قیمت پایگاه قهرمانی اصفهان

تجهیزات