من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > پایگاه قهرمانی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۹۴۱

پایگاه قهرمانی اصفهان

پایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهانپایگاه قهرمانی اصفهان

اطلاعات تماس پایگاه قهرمانی اصفهان

۰۹۱۳۱۹۴۰۱۵۹
۰۳۱۳۶۷۳۴۵۷۹
اصفهان، انتهای خیابان هزارجریب، کوی امام جعفر صادق، پایگاه قهرمانی اصفهان
http://manoshahr.ir/isfahan-champion-sport-center
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات پایگاه قهرمانی اصفهان

مشخصات عمومی

امکانات

خدمات

تأسیسات

لیست قیمت پایگاه قهرمانی اصفهان

تجهیزات