من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی رادمهر اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۹۶

سالن بدنسازی رادمهر

باشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهانباشگاه بدنسازی رادمهر اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی رادمهر

۰۹۱۳ ۱۰۵ ۰۹۶۸
اصفهان، خیابان وحید میانی (بین چهارراه خاقانی و چهارراه رودکی) ، جنب بانک تجارت
http://manoshahr.ir/radmehr
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی رادمهر

تأسیسات
امکانات
مشخصات عمومی
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی رادمهر

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی رادمهر

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی رادمهر

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی رادمهر

تجهیزات