من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی وستا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۳۲۶

سالن بدنسازی وستا

باشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا اصفهانباشگاه بدنسازی وستا  اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی وستا

۰۳۱ ۳۷۷۶ ۰۰۲۴
اصفهان ،خیابان وحید ،چهارراه خاقانی ،نبش خیابان باغ دریاچه ،جنب بانک سرمایه ،باشگاه بدنسازی وستا
http://manoshahr.ir/vesta
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی وستا

تأسیسات
مشخصات عمومی
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی وستا

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی وستا

منوی پیشنهادی
منوی پیشنهادی


لیست قیمت سالن بدنسازی وستا

تجهیزات