من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۹۷

سالن بدنسازی سلطان

باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی سلطان

۰۹۳۹ ۷۲۵ ۳۴۲۸
۰۹۱۳ ۱۲۸ ۲۷۴۱
۰۳۱ ۳۵۵۹ ۶۷۵۳
اصفهان ،خیابان پروین ،خیابان ۲۴ متری دوم ،خیابان زرین کوب، بعد از خیابان شهید مفتح ،نرسیده به میدان معراج ،سمت چپ ، باشگاه بدنسازی سلطان
http://manoshahr.ir/soltan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی سلطان

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی سلطان

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی سلطان

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی سلطان

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی سلطان

تجهیزات