من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۷۳

سالن بدنسازی سلطان

باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان باشگاه بدنسازی سلطان اصفهان

بتاهای جدید

اشتراک 20 جلسه ای استخر پزشکان مشتاق
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۷۷
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۷۵
بلیط استخر کوثر ملک شهر
45%
۱۸,۰۰۰ ت
۹,۹۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۱۰۰
باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۵ روز + ۲۳:۲۳:۵۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۵ روز + ۲۳:۲۳:۵۳
۵۵
بلیط استخر سرپوشیده غدیر خمینی شهر
45%
۱۴,۰۰۰ ت
۷,۷۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۱۰۰
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۸۶,۲۵۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۴۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱۰۱,۲۵۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۴۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۴۵
آموزش شنا خصوصی استخر هتل سفیر
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۲۲:۲۳:۵۳
۳۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی سلطان

۰۹۳۹ ۷۲۵ ۳۴۲۸
۰۹۱۳ ۱۲۸ ۲۷۴۱
۰۳۱ ۳۵۵۹ ۶۷۵۳
اصفهان ،خیابان پروین ،خیابان ۲۴ متری دوم ،خیابان زرین کوب، بعد از خیابان شهید مفتح ،نرسیده به میدان معراج ،سمت چپ ، باشگاه بدنسازی سلطان
http://manoshahr.ir/soltan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی سلطان

Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات
Icon
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی سلطان

Icon
منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی سلطان

Icon
منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی سلطان

Icon
منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی سلطان

Icon
تجهیزات