من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی شاهین - شاهین شهر - اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۳۸

سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

باشگاه بدنسازی شاهین - شاهین شهر - اصفهانباشگاه بدنسازی شاهین - شاهین شهر - اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

۰۹۱۳ ۳۰۹ ۸۴۰۱
اصفهان ،شاهین شهر ،خیابان عطار ،نبش فرعی ۱۴ غربی ، باشگاه بدنسازی شاهین
http://manoshahr.ir/shahin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی شاهین | شاهین شهر

تجهیزات