من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه پرورش اندام پویا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۷۰

آکادمی پرورش اندام پویا

باشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهانباشگاه بدنسازی پویا اصفهان

اطلاعات تماس آکادمی پرورش اندام پویا

۰۳۱ ۳۲۵۰ ۲۸۳۰
اصفهان ،خیابان پروین ،چهارراه صباحی ،جنب مسجدالرسول ،زیرزمین شیرینی شمیم ، باشگاه بدنسازی پویا
http://manoshahr.ir/pooya
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آکادمی پرورش اندام پویا

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی آکادمی پرورش اندام پویا

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر آکادمی پرورش اندام پویا

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی آکادمی پرورش اندام پویا

منوی پیشنهادی
لیست قیمت آکادمی پرورش اندام پویا

تجهیزات