من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۰۴

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

من و شهرمن و شهر

بتاهای جدید

%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۹ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۱۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۷,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۹ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۱۰۰
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۴ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۲۱:۵۶:۴۶
۷۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان شیخ کلینی ، مجموعه ورزشی پرواز ، باشگاه بدنسازی پرواز
http://manoshahr.ir/parvaz
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

Icon
مشخصات عمومی
Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

Icon
منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

Icon
منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

Icon
تجهیزات