من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی زاگرس اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۴۳

سالن بدنسازی زاگرس

باشگاه بدنسازی زاگرس اصفهان باشگاه بدنسازی زاگرس اصفهان باشگاه بدنسازی زاگرس اصفهان باشگاه بدنسازی زاگرس اصفهان

بتاهای جدید

اشتراک 20 جلسه ای استخر پزشکان مشتاق
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۷۷
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۶ روز + ۲:۵۰:۱۳
۷۵
بلیط استخر کوثر ملک شهر
45%
۱۸,۰۰۰ ت
۹,۹۰۰ ت
۳ ماه و ۹۶ روز + ۲:۵۰:۱۳
۱۰۰
باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۶ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۶ روز + ۲:۵۰:۱۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۰۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۳:۵۰:۱۳
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۶ روز + ۳:۵۰:۱۳
۵۵
بلیط استخر سرپوشیده غدیر خمینی شهر
45%
۱۴,۰۰۰ ت
۷,۷۰۰ ت
۳ ماه و ۹۶ روز + ۲:۵۰:۱۳
۱۰۰
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۸۶,۲۵۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲:۵۰:۱۳
۴۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱۰۱,۲۵۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲:۵۰:۱۳
۴۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۵ روز + ۲:۵۰:۱۳
۴۵
آموزش شنا خصوصی استخر هتل سفیر
10%
۶۰۰,۰۰۰ ت
۵۴۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۵ روز + ۲:۵۰:۱۳
۳۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی زاگرس

۰۹۳۶ ۱۱۹ ۴۶۳۳
۰۳۱ ۵۳۱۵ ۵۹۶
اصفهان، خیابان مشتاق سوم، ارغوانیه، جنب پمپ بنزین دماوند ،باشگاه بدنسازی زاگرس
http://manoshahr.ir/zagros
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی زاگرس

Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات
Icon
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی زاگرس

Icon
منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی زاگرس

Icon
منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی زاگرس

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی زاگرس

Icon
تجهیزات