من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی پرشین اصفهان | من و شهر
۰ ۳۴۷۸

سالن بدنسازی پرشین

باشگاه بدنسازی پرشین اصفهانباشگاه بدنسازی پرشین اصفهانباشگاه بدنسازی پرشین اصفهانباشگاه بدنسازی پرشین اصفهانباشگاه بدنسازی پرشین اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی پرشین

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۷۹۴۵
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، حدفاصل چهارراه نیکبخت ، سرپرستی بانک ملت ، باشگاه بدنسازی پرشین
http://manoshahr.ir/persian
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی پرشین

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی پرشین

منوی پیشنهادی



















تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی پرشین

منوی پیشنهادی
منوی پیشنهادی

































لیست قیمت سالن بدنسازی پرشین

تجهیزات