من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۰۰

سالن بدنسازی آبتین

باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آبتین

۰۳۱ ۳۲۶۱ ۶۲۴۱
اصفهان ، خیابان مشتاق دوم ، خیابان بازارچه ، بعد از مخابرات ، مجتمع کیا ، باشگاه بدنسازی آبتین
http://manoshahr.ir/abtin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آبتین

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی آبتین

تجهیزات