من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان | من و شهر
۰ ۲۳۶۸

سالن بدنسازی آبتین

باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان باشگاه بدنسازی آبتین اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

12 جلسه پیلاتس بانوان(عصر)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۵۰
12 جلسه فت برن بانوان(زوج)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۲۰
12 جلسه TRX بانوان(صبح)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۰۰
12 جلسه TRX بانوان(عصر)
15%
۲۱۰,۰۰۰ ت
۱۷۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۹۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۹,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۱۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آبتین

۰۳۱ ۳۲۶۱ ۶۲۴۱
اصفهان ، خیابان مشتاق دوم ، خیابان بازارچه ، بعد از مخابرات ، مجتمع کیا ، باشگاه بدنسازی آبتین

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آبتین

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی آبتین

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی آبتین

تجهیزاتبتاهای جدید

%20 تخفیف پیلاتس
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۰۰
ایروبیک شاد بانوان
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۲۰
رقص باله بانوان
20%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۴۰
12 جلسه پیلاتس بانوان(عصر)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۲:۳۶:۲۱
۱۵۰