من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی زیتون - شهرک امیریه - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۵۳

سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان باشگاه بدنسازی زیتون اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

۰۹۱۹ ۵۷۱ ۰۹۰۵
۰۹۱۳ ۲۳۵ ۷۶۳۷
۰۳۱ ۳۷۸۰ ۵۶۲۵
اصفهان ، شهرک امیریه ، بلوار گلها ، جنب دبیرستان صافی ، مجموعه ورزشی زیتون ، باشگاه بدنسازی زیتون
http://manoshahr.ir/zeytoon-۳
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی زیتون | شهرک امیریه

تجهیزات