من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی کیان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۹۷

سالن بدنسازی کیان

باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان باشگاه بدنسازی کیان اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی کیان

۰۳۱ ۳۷۸۱ ۳۷۶۵
اصفهان ، بلوار کشاورز ، ورودی شهرک امیریه ، جنب بانک کشاورزی ، باشگاه بدنسازی کیان
http://manoshahr.ir/kyan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی کیان

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی کیان

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی کیان

منوی پیشنهادی
منوی پیشنهادی


لیست قیمت سالن بدنسازی کیان

تجهیزات