من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی مردان آریایی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۰۴

سالن بدنسازی مردان آریایی

باشگاه بدنسازی مردان آریایی اصفهانباشگاه بدنسازی مردان آریایی اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی مردان آریایی

۰۳۱ ۳۵۵۹ ۵۹۳۱
اصفهان ، خیابان پروین ، بعد از پل سرهنگ، کندرو اتوبان به سمت لاله ، روبروی پمپ بنزین ،باشگاه بدنسازی مردان آریایی
http://manoshahr.ir/mardan-e-aryiaee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی مردان آریایی

تأسیسات
خدمات
امکانات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی مردان آریایی

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی مردان آریایی

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی مردان آریایی

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی مردان آریایی

تجهیزات