من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی کلاسیک اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۹۹

سالن بدنسازی کلاسیک

باشگاه بدنسازی کلاسیک اصفهان باشگاه بدنسازی کلاسیک اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی کلاسیک

۰۹۱۳ ۴۰۹ ۰۵۶۴
۰۳۱ ۳۶۶۳ ۰۵۵۸
اصفهان، خیابان میر ، بعد از چهارراه آب ۲۵۰ ، به سمت پل هوایی میر ، جنب بانک اقتصاد نوین ، باشگاه بدنسازی کلاسیک
http://manoshahr.ir/classic
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی کلاسیک

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی کلاسیک

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی کلاسیک

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی کلاسیک

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی کلاسیک

تجهیزات