من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی آریاتن اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۰۸

سالن بدنسازی آریاتن

باشگاه بدنسازی آریاتن اصفهانباشگاه بدنسازی آریاتن اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آریاتن

۰۳۱ ۳۴۳۴ ۱۴۰۰
اصفهان ، خانه اصفهان ، فلکه نوبهار ، ابتدای خیابان گلخانه ، مجتمع عباسی ، باشگاه بدنسازی آریاتن
http://manoshahr.ir/aryatan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آریاتن

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آریاتن

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی آریاتن

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی آریاتن

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی آریاتن

تجهیزات