من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۹۴

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان

%۱۵ تخفیف تی آر ایکس در باشگاه ماه بانو

۶ خرید
پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف تی آر ایکس در باشگاه ماه بانو

۳ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۲ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف بادی بامپ در باشگاه ماه بانو

۴ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

بادی بامپ در باشگاه ماه بانو

۳ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۲ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

ایروبیک در باشگاه ماه بانو

۶ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰تومان
15%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

ایروبیک در باشگاه ماه بانو

۳ خرید
پرداخت تنها ۷۶۵۰۰تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۲ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۷۶,۵۰۰ ت

کار با دستگاه(بدنسازی) اختصاصی بانوان

۴ خرید
پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

کار با دستگاه(بدنسازی) اختصاصی بانوان

۶ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۱۰:۵۱
۱۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۷,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۰ روز + ۷:۱۰:۵۱
۱۰۰
بادی بامپ در باشگاه ماه بانو
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ایروبیک در باشگاه ماه بانو
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ایروبیک در باشگاه ماه بانو
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
اشتراک 20 جلسه ای استخر پزشکان مشتاق
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۷۷
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۱۰:۵۱
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۱ روز + ۷:۱۰:۵۱
۷۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۲۶۹۶
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو
http://manoshahr.ir/mahbanoo
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

Icon
مشخصات عمومی
Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

Icon
تجهیزات