من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی ماه بانو اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۳۳

سالن بدنسازی ماه بانو

باشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهانباشگاه  بدنسازی ماه بانو اصفهان
نمایش عکس

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۱۱۷ خرید
پرداخت تنها ۱۹۵۵۰۰ تومان بجای ۲۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۲۳۰,۰۰۰ ت ۱۹۵,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

۸ جلسه TRX بانوان

۹۸ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۲ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه بادی بامپ بانوان

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

۸ جلسه بادی بامپ بانوان

۱۰۷ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

۱۲جلسه ایروبیک بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

۸ جلسه ایروبیک بانوان

۹۶ خرید
پرداخت تنها ۷۶۵۰۰تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۷۶,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه کار با دستگاه (بانوان)

۱۳۲ خرید
%۱۵ پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

۸ جلسه بدنسازی بانوان

۱۳۴ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۶ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه چربی سوزی
15%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۹,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۱۵۰
12 جلسه TRX
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۸۰
%63 تخفیف استخر آقایان
63%
۴۰,۰۰۰ ت
۱۴,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۱۵۰
%۱۵ تخفیف کار با دستگاه(بدنسازی) بانوان
15%
۲۳۰,۰۰۰ ت
۱۹۵,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۱۳۰
%۱۵ تخفیف آموزش یوگا
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۹۰
%۱۵ تخفیف آموزش یوگا
15%
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱۱۴,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۹۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ماه بانو

۰۹۱۳۴۳۳۵۲۸۵
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، خیابان شیخ بهایی ، روبروی بیمارستان مهرگان ، باشگاه بدنسازی ماه بانو

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ماه بانو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ماه بانو

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی ماه بانو

تجهیزاتبتاهای جدید

%۱۵ تخفیف TRX باشگاه انرژی پلاس
15%
۱۶۵,۰۰۰ ت
۱۴۰,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۱۰۰
%۱۵ تخفیف فت برن باشگاه انرژی پلاس
15%
۸۳,۰۰۰ ت
۷۰,۵۵۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۱۲۰
30 % تخفیف باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۲۰۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه جهان نما
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۱۹:۱۹:۵۳
۹۰